Menu - Články

Kalendář akcí

Nejsou naplánované žádné akce.

Péče - Jenom kůň 14. 03. 2012  ramozek (Helena Enenkelova)

Překlad od neznámého autora

Čas od času mi lidé říkají ´´rozvesel se, je to jenom kůň´´ a nebo ´´to je hodně peněz za jenom koně.´´

Oni nerozumí překonáným vzdálenostem, strávenému času a nákladům za ´´jenom koně..´´

Největší hrdost jsem prožila s ´´jenom koněm.´´ Mnoho času uběhlo a mým zájmem byl ´´jenom kůň,´´ ale nikdy jsem si nepřipadala slabá nebo opovrhovaná.

Mé nejsmutnější okamžiky se týkaly ´´jenom koně,´´ a v těchto šedavých dnech mi jemné žďouchnutí od ´´jenom koně´´ poskytlo útěchu a pomohlo mi jít dál.

Pokud si myslíte, že to je ´´jenom kůň,´´ pak pravděpodobně pochopíte také vyjádření ´´jenom přítel,´´ ´´jenom východ slunce,´´ ´´jenom slib.´´

´´Jenom kůň´´ vnesl do mého života přátelství, důvěru a naučil mě nespoutaným čistým prožitkům.

´´Jenom kůň´´ ve mně objevil soucit, trpělivost a udělal mě lepším člověkem.

Pro ´´jenom koně´´ stávám brzy, vydávám se na dlouhé cesty a dívám se toužebně do budoucnosti.

A tak pro mě a pro blázny jako jsem já to není ´´jenom kůň,´´ ale ztělesnění všech nadějí a snů budoucnosti, myšlenek minulosti a hlubokého prožívání okamžiku.

´´Jenom kůň´´ vyzdvihl, co je ve mě dobré a rozptýlil moje myšlenky.

Doufám, že ostatní jednou porozumí, že to není ´´jenom kůň,´´ ale něco, co mi dává lidskost a ukazuje mi, jak nebýt ´´jenom člověkem.´´

A tak příště až uslyšíte ´´jenom kůň,´´ jenom se usmějte, protože oni ´´jenom nevědí.´´

Fotogalerie